Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Rakományrögzítés, mikor mire figyeljünk?

Rakományrögzítés, mikor mire figyeljünk?

A szállítás során a rakomány összes elemét biztosítani kell megcsúszás, felbillenés, elgurulás, elmozdulás, illetve jelentős alakváltozás vagy bármilyen irányú elfordulás ellen megfogó szerkezetes, kitámasztásos vagy kötözéses rögzítéssel, illetve az említett módszerek együttes alkalmazásával. Mindez a be- és kirakodást végzők és a járművezetők, a többi közlekedő, a gyalogosok, valamint a rakomány és a jármű védelmét szolgálja. A rakományt úgy kell elhelyezni a járművön, hogy az személyeket és árukat ne veszélyeztessen, a járművön ne mozoghasson és a járműről ne eshessen le. A bevált gyakorlatra vonatkozó európai iránymutatás az ADR-ben és a közúti műszaki ellenőrzésekről szóló 2014/47/EU irányelvben megfogalmazott nemzetközi szabályok alkalmazását kívánja elősegíteni.

A logisztikai folyamatban érintett személyeknek, beleértve a csomagolókat, a rakodókat, a fuvarozó vállalatokat, az üzemeltetőket, járművezetőket szerepük van annak biztosításában, hogy a rakományt megfelelően csomagolva, arra alkalmas gépjárműre rakják.

A szállítás tervezésével kapcsolatos feladatok/tevékenységek:

1. a rakomány pontos leírása, amely tartalmazza legalább az alábbi információkat:

a) a teljes rakomány és a rakományegységek tömege

b) az egyes rakományegységek tömegközéppontjának helye, ha nem középen található

c) az egyes rakományegységek külső mérete

d) rakásolással és tájolással kapcsolatos korlátozások a szállítás során

e) a megfelelő rögzítéshez szükséges minden további információ

 

2. a rakományegységek megfelelő csomagolásának biztosítása, hogy azok ellenálljanak a szokásos szállítási körülmények között fellépő erőknek, beleértve az alkalmazandó rögzítési feszítőerőt

3. a veszélyes áruk helyes osztályozásának, csomagolásának és címkézésének biztosítása

4. a veszélyes áruk szállítási dokumentumai kitöltésének és aláírásának biztosítása

5. annak biztosítása, hogy a jármű és a rögzítőberendezések megfeleljenek a szállítandó rakománynak

6. annak biztosítása, hogy a berakodást végzőt tájékoztassák a jármű a rakomány rögzítésével kapcsolatos tulajdonságaival kapcsolatos valamennyi tudnivalóról

7. annak biztosítása, hogy a berakodást végző különböző személyek által berakodott rakományok között ne léphessenek fel nem kívánatos kölcsönhatások

 

A berakodással kapcsolatos feladatok/tevékenységek:

1. annak biztosítása, hogy kizárólag a szállítás szempontjából biztonságos és megfelelő rakomány berakodására kerülhessen sor

2. annak ellenőrzése, hogy a rakomány rögzítésére vonatkozó terv rendelkezésre áll-e a berakodás megkezdésekor

3. annak biztosítása, hogy a jármű a rakomány rögzítéséhez használt alkatrészeire vonatkozó valamennyi tanúsítvány rendelkezésre álljon

4. a jármű megfelelő állapotának és a rakodótér tisztaságának biztosítása

5. annak biztosítása, hogy a berakodás megkezdésekor a rakomány rögzítéséhez szükséges összes berendezés megfelelő állapotban rendelkezésre álljon

6. annak biztosítása, hogy a jármű padlózata a rakodási tevékenység során ne legyen túlterhelve

7. annak biztosítása, hogy a rakományt a járművön megfelelően osszák el, figyelembe véve a teher a jármű tengelyei közötti megoszlását és az elfogadható hézagokat

8. annak biztosítása, hogy a járművet ne terheljék túl

9. annak biztosítása, hogy minden kiegészítő berendezést, pl. csúszásgátló alátéteket, tömő- és kitöltő anyagokat, támasztórudakat és a berakodás során rögzítendő minden más rögzítőberendezést megfelelően alkalmazzák

10. adott esetben annak biztosítása, hogy a jármű megfelelően le legyen plombálva

11. valamennyi lekötöző rögzítőberendezés megfelelő alkalmazásának biztosítása

12. adott esetben a jármű zárás